Екхимоза

Какво е двустранна периорбитална екхимоза?
Периорбиталната екхимоза (PE) се причинява от проследяване на кръвта по протежение на тъканните равнини в периорбиталните тъкани, причинявайки обезцве...