Оогамия

Какво е уважение между оогамията и изогамията?
Основната разлика между анизогамията изогамията и оогамията е, че анизогамията е сливането на гамети с различен размер, докато изогамията е сливането ...