Възстановяване на горите

Какви са предимствата и недостатъците на повторното залесяване?
Топ 10 професионалисти в областта на залесяването & Минуси – Обобщен списъкПрофесионалисти по залесяванеПротив залесяванетоЗасаждането на дървета ...
Какво е значението на повторното залесяване?
Определение за повторно залесяване: действието за обновяване на горската покривка (като чрез естествено засяване или чрез изкуствено засаждане на семе...