Регулаторна

Обяснете значението на регулаторните механизми в живите същества?
Какво е значението на регулаторните механизми в живите същества?Какво е регулаторен механизъм?Какви са регулаторните механизми биология?Защо регулира...