Влечуги

Колонизацията на гръбначни животни в сухоземните местообитания се увеличи драстично с еволюцията на?
Какви проблеми са свързани с колонизирането на земята по време на еволюцията на гръбначните животни?Защо влечугите са по-добре приспособени към земно...
Какви специални адаптации имат влечугите?
Влечугите са адаптирали люспи, за да сведат до минимум загубата на вода от телата им и да ги предпазят от хищници. Някои влечуги, като змията, приспос...
Колко органа има едно влечуго?
Известни са приблизително 10 000 съществуващи вида традиционни влечуги, като птиците добавят още около 10 000, почти два пъти повече от броя на бозайн...
Как живеят и се справят влечугите?
Как оцеляват влечугите?Как влечугите се адаптират, за да оцелеят?Кои са 3 адаптации, които позволяват на влечугите да оцелеят на сушата?Как влечугите...
Камелеон е рефибии?
Хамелеоните са влечуги. Като вид гущери, те започват живота си, като се излюпват от яйца на сушата. Как се класифицира хамелеонът?Какъв вид бозайник е...
Как влечугите се грижат за малките си?
Малките от повечето снасящи яйца влечуги се излюпват дълго след като родителите са изоставили яйцата; няколко гущера и змии ги пазят, а питоните инкуб...
Кое влечуго не е месоядно?
Дали някакви влечуги са всеядни?Всички влечуги ли са месоядни?Не е пример за месоядни животни?Всички гущери ли са месоядни?Скакалецът е тревопасно?Им...
Как гущерите са еволюирали физиологично, за да станат подходящи за околната среда?
Как гущерите се адаптират към околната среда?Как са се развили гущерите с течение на времето?Какви са адаптивните характеристики на гущера?Как една к...
Какво е херпетеолог?
Определение на херпетологията: клон на зоологията, занимаващ се с влечуги и земноводни. Какво изучава херпетологията?Колко пари правят херпетолозите?З...