Rookery

Какво е лежбище?
Какво е лежбище в Англия?Каква беше целта на една лежбища?Какво е леговище в замък?Как работи лежбището?Какво представляват търсачките в Лондон?Какво...
Какво може да видите в леговището?
Къде може да видите в леговището?Какво живее в леговище?Живеят ли враните в леговище?Колко гнезда има в едно леговище?Какво е леговище за пингвини?Ко...
Какви две животни отглеждат в леговище?
Местата за размножаване на образуващи колонии морски птици и морски бозайници (истински тюлени или морски лъвове) и дори някои костенурки също се нари...