Проучване

Каква работа изучава хищници?
Каква работа изучава животни в дивата природа?Работят ли зоолозите с животни?Какво прави един бозайник?Как нарече човек, който изучава вълци?Какво пр...
Как се казва професията на гледане и изучаване на животни?
Как се казва работата, когато изучаваш животни?Как се казва, когато откриеш животни?Каква работа работи с животни?Какво прави зоологът?Това, което се...
Как се нарича човек, който изучава форми на живот?
Биолог/биолог: учен, който изучава живи организми и живи системи. Какво е Абиолог?Как се нарича биолог?Какво прави биохимикът?Какво прави генетикът?Ко...
Защо еколозите предпочитат да изучават организмите в дивата природа?
Защо еколозите изучават организмите?Какво е изследването на организмите в тяхната среда?Защо е важно еколозите да изучават популациите в екосистемите...
Как се казва изследването на животните?
зоология, клон на биологията, който изучава членовете на животинското царство и животинския живот като цяло. Как се нарича изучаването на птици и живо...
Как се нарича експерт по животни?
Човек, който е специализиран в изучаването на животни, се нарича зоолог. Зоолозите, които изучават определени видове животни, имат свои собствени имен...
Лесен начин да отидете в чужбина, когато сте беден?
6 начина да учите в чужбина безплатно или евтиноЗапишете се директно в чуждестранен университет или езикова гимназия. ... Вместо това доброволно в чуж...
Какво е изследването на животните и тяхната среда?
Екологията е изследване на взаимоотношенията между живите организми, включително хората, и тяхната физическа среда; тя се стреми да разбере жизненоваж...
Който изучава животински отпечатък?
Известно описано от зоолога Конрад Лоренц през 30-те години на миналия век, отпечатването се случва, когато животното образува привързаност към първот...