Яребица

Какви са хищниците на яребицата?
Яребици хищници – Много различни животни смятат тези птици за важна част от балансираната храна. Някои от най-добрите им хищници включват големи рогат...
Кога е създадена Crested Partridge?
Яребицата има ли гребен?Яребиците са самотни птици?Рядко се среща СИВА яребица?Може ли яребицата да лети?Ядливи ли са яйцата от яребици?Могат ли яреб...
Може ли яребица да лети?
Яребиците са по-малки от фазаните, но са по-големи от пъдпъдъците. Яребиците не могат да летят много добре и не мигрират. Това означава, че те винаги ...
Какъв е прякорът на Червенонога яребица и от коя държава е?
Известна още като „френската яребица“, червеноногата яребица е въведена в Обединеното кралство от Западна Европа през 1700 г. като нов дивеч. Има ли я...