Дердевил

Какво е смел животно?
Какво е Смелчакът?Защо Daredevil се нарича Daredevil?Какво е знаковото оръжие на Daredevil?Кой е любовният интерес на Daredevil?Кой е най-известният ...