Манипулиране

Какви са правилните начини за боравене с животните?
Когато става въпрос за безопасно боравене с животни във вашата ферма, уверете се, че детето ви следва този контролен списък от 7 предпазни мерки, кога...
Как се справят водачите с опасни животни?
Как бихте се справили с агресивно животно?Кои са основните опасения за безопасността на персонала при работа с едър рогат добитък?Какво е манипулиран...
Защо е важно ограничаването на животните?
Правилните техники за задържане и боравене са от съществено значение за намаляване на стреса за лабораторните животни и манипулатора. Животните стават...