Метафори

Защо да използваме метафори?
Метафората, която позволява на писателите да предадат ярки образи, които надхвърлят буквалните значения, създава образи, които са по-лесни за разбиран...