Правилно

Флорида собствено съществително ли е?
Флорида (собствено съществително) Собствени съществителни ли са състоянията?Собствено съществително е да или не?Орландо собствено съществително ли е?К...
Трябва ли животните да се изписват с главни букви?
Лични имена, прякори и епитети изписвайте с главни букви. Пишете с главни букви имената на животните, ако част или цялото име произлиза от собствено с...
Животното трябва ли да се пише с главни букви?
Имената на животните се пишат с главни букви? Изписвайте имената на животни с главни букви, ако са собствени съществителни. Въпреки това, не пишат с г...
Трябва ли имената на животните да се пишат с главни букви?
Имена на животни: малки букви, с изключение на животни, чието име включва собствено име като мексиканския вълк. Не е необходимо да се включват латинск...