Проучвания

Как се нарича човек, който изучава сухоземни животни?
Човек, който е специализиран в изучаването на животни, се нарича зоолог. Как се казва някой, който изучава животни?Какво е изследването на сухоземните...
Кой изучава животните и начина, по който те взаимодействат с околната среда?
Супер учениАБзоологизучава животинския животекологизучава животните и начина, по който те взаимодействат с околната средаорнитологизучава птицихематол...
Какво е анималолог?
Как се казва някой, който изучава лъвове?Как се казва, когато хората изучават животни?Как се казва някой, който учи зоология?Как да наречем човек, ко...
Как се нарича човек, който изследва животно?
Зоолог: Учен, който изучава животинския и животинския живот. Кой учен изучава животните?Каква е думата за изучаване на животни?Как се нарича човек, ко...
Кой изучава животните и начина, по който те взаимодействат с околната среда?
Супер учениАБзоологизучава животинския животекологизучава животните и начина, по който те взаимодействат с околната средаорнитологизучава птицихематол...
Как се казва някой, който изучава всички форми на живот?
Супер учениАББиологИзучава всички форми на животзоологИзучава животинския животЕкологИзучава животните и тяхната средаОрнитологИзучава птици Какво нар...
Който изучава жизнения процес на растенията и животните?
Натуралист: Човек, който изучава растенията и животните, докато живеят в природата. Който изучава живота на растенията и животните?Как се наричат ​​уч...
Кой човек изучава живота на всички животни?
Зоолог: учен, който изучава животинския и животинския живот. Какво е изследването на това къде живеят животните?Кой учен изучава живите същества?Какво...
Как се нарича човек, който изучава животните и начина, по който те взаимодействат с околната среда?
Еколог на дивата природа: Учен, който изучава връзката на различните видове диви животни помежду си и с тяхната жизнена и нежива среда. Зоолог: учен, ...